Product_category

SELECT * FROM module_product WHERE site_id = ? AND is_draft = 0 AND parent_id = 0 AND is_gift = 0 AND (tag_id_1 = 23890 OR tag_id_2 = 23890 OR tag_id_3 = 23890) ORDER BY id desc LIMIT 10

Инвертер цахилгаан үүсгүүр

SELECT * FROM module_product WHERE site_id = ? AND is_draft = 0 AND parent_id = 0 AND is_gift = 0 AND (cat_id_1 = 22344 OR cat_id_2 = 22344 OR cat_id_3 = 22344) ORDER BY id desc LIMIT 10

Шулуун хөрөө

SELECT * FROM module_product WHERE site_id = ? AND is_draft = 0 AND parent_id = 0 AND is_gift = 0 AND (tag_id_1 = 23323 OR tag_id_2 = 23323 OR tag_id_3 = 23323) ORDER BY id desc LIMIT 12

Цахилгааны хамгаалалттай багаж

SELECT * FROM module_product WHERE site_id = ? AND is_draft = 0 AND parent_id = 0 AND is_gift = 0 AND (cat_id_1 = 22209 OR cat_id_2 = 22209 OR cat_id_3 = 22209) ORDER BY id asc LIMIT 10

Хамгийн эрэлттэй

SELECT * FROM module_product WHERE site_id = ? AND is_draft = 0 AND parent_id = 0 AND is_gift = 0 AND (tag_id_1 = 23215 OR tag_id_2 = 23215 OR tag_id_3 = 23215) ORDER BY id asc LIMIT 10

Блокын гарчиг / card

Dewalt, Makita брэндийн батарейт болон цахилгаан шрүп мастер

Dewalt, Makita брэндийн багажнд зориулсан бүх төрлийн нэмэлт дагалдах хэрэгсэл

Бүх төрлийн Помп насос болон цахилгаан насос

Dewalt, Makita, Stanley брэндийн бүх төрлийн багаж хэрэгсэлд таарах төмөр болон пластик хайрцаг

SELECT * FROM module_product WHERE site_id = ? AND is_draft = 0 AND parent_id = 0 AND is_gift = 0 AND (cat_id_1 = 22348 OR cat_id_2 = 22348 OR cat_id_3 = 22348) ORDER BY id asc LIMIT 10

Зүлэг тэгшлэгч

SELECT * FROM module_product WHERE site_id = ? AND is_draft = 0 AND parent_id = 0 AND is_gift = 0 AND (cat_id_1 = 22347 OR cat_id_2 = 22347 OR cat_id_3 = 22347) ORDER BY id asc LIMIT 10

Хадуур

SELECT * FROM module_product WHERE site_id = ? AND is_draft = 0 AND parent_id = 0 AND is_gift = 0 AND (cat_id_1 = 22350 OR cat_id_2 = 22350 OR cat_id_3 = 22350) ORDER BY id desc LIMIT 10
SELECT * FROM module_product WHERE site_id = ? AND is_draft = 0 AND parent_id = 0 AND is_gift = 0 AND (cat_id_1 = 22353 OR cat_id_2 = 22353 OR cat_id_3 = 22353) ORDER BY id desc LIMIT 10

Гинжин хөрөө

SELECT * FROM module_product WHERE site_id = ? AND is_draft = 0 AND parent_id = 0 AND is_gift = 0 AND (cat_id_1 = 22309 OR cat_id_2 = 22309 OR cat_id_3 = 22309) ORDER BY id desc LIMIT 10

Усалгааны аян ★ Мотопомп ★