Үйлчилгээний нөхцөл

 

1.    ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ      

            
1.1.    Toolmart.mn нь Юнитра ХХК-ийн онлайн худалдааны албан ёсны вэб сайт бөгөөд энэхүү нөхцөлөөр уг вэб сайтаар үйлчлүүлэх, бараа бүтээгдэхүүн /цаашид “бараа” гэх/ худалдан авахтай холбоотой үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино.

1.2.    Энэхүү нөхцөл нь хэрэглэгч худалдан авалт хийх, вэб сайтаар үйлчлүүлэхээсээ өмнө хүлээн зөвшөөрч баталгаажуулсны үндсэн дээр хэрэгжинэ.

1.3.    Энэхүү үйлчилгээний нөхцөлийн хэрэгжилтэд Юнитра ХХК /цаашид “Toolmart.mn” эсхүл “компани” гэх/ болон хэрэглэгч /цаашид “захиалагч” гэх/ хамтран хяналт тавина.


2.    ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА


2.1.    Toolmart.mn худалдааны тэмдэгтүүд нь компанийн өмч бөгөөд энэхүү веб сайтын лого, нэр бусад загварыг хуулах, олшруулах, дуурайх, өөр бусад ямар ч зүйлд ашиглахыг хориглоно.

2.2.    Барааны мэдээлэл, үнийн өөрчлөлт, хямдрал урамшууллын үнэн зөвийг компани бүрэн хариуцна.

2.3.    Захиалагч нь веб сайтын талаар санал гомдол, шинэ санал, шүүмж зэргийг вебийн журмын дагуу илэрхийлэх, илгээх эрхтэй.


3.    ЗАХИАЛАГЧИЙН БҮРТГЭЛ


3.1.    Toolmart.mn-ээр үйлчлүүлэхдээ захиалагч веб сайтад бүртгүүлсэн байна. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах, худалдан авалт хийхийг хүссэн захиалагч вэб бүртгэлд имэйл хаяг, утасны дугаар болон бусад шаардлагатай мэдээллийг бөглөж, илгээнэ..

3.2.    Захиалагчийн мэдээллийн бүрэн бүтэн болон үнэн зөв байдлыг компани цаг тухай бүрт шалгаж байх ба захиалагчийн мэдээллийн нууцлалыг компани бүрэн хамгаална.

3.3.    Нэг захиалагч нэг л имэйл хаягаар бүртгүүлэх эрхтэй. Ашиглагдсан имэйл хаяг дахин өөр бүртгэлд ашиглагдахгүй.

3.4.    Мэдээллийн аюулгүй байдлаа хангах үүднээс захиалагч нь нэвтрэх нэр, пин код зэрэг мэдээллээ бусдад дамжуулахаас сэргийлж төлбөр тооцооны системээс гарч, веб хөтчөө хааж гарна. Хэрэв нэвтрэх нэр, нууц үгээ алдсан бол нэн даруй солино.

3.5.    Захиалагчийн нэвтрэх нэр болон нууц үгийг ашиглаж хийсэн аливаа үйлдлийг захиалагч өөрийн хүсэл зоригийн үндсэн дээр, сайн дураараа хийсэн гэж үзнэ.


4.    ТӨЛБӨР ТООЦОО


4.1.    Вэб сайтад байрлуулсан онлайн үнэ нь НӨАТ орсон жижиглэнгийн үнэ байна.

4.2.    Хэрэв худалдан авсан барааг буцаах хүсэлт гаргасан тохиолдолдбүтээгдэхүүний нийт үнийн дүнгээс хүргэлтийн зардал болон холбогдох бусад зардлыг хасан тооцож шилжүүлэхийг анхаарна уу.

4.3.    Toolmart.mn-ээс бараа бүтээгдэхүүн худалдан авахдаа заагдсан төлбөрийг 100% төлсний дараа захиалга баталгаажна.

4.4.    Төлбөр илүү төлөгдсөн бол Toolmart.mn ажлын 3 өдөрт багтаан захиалагчийн дансанд буцаан шилжүүлнэ.

4.5.    Төлбөрийг дансаар, картаар, банк хоорондын шилжүүлгээр хийнэ.

4.6.    Интернет доголдол, банкны үйл ажиллагаа, цахилгааны саатал, захиалагчийн буруутай, алдаатай үйл ажиллагаанаас төлбөрийн асуудал гарсан тохиолдолд Toolmart.mn хариуцах боломжгүй.


5.    ХҮРГЭЛТ


5.1.    Энгийн хүргэлт /Улаанбаатар хот дотор хүргэлт/ 6,000₮ байна. /24-48 цагийн дотор/.

5.2.    Орон нутгийн хүргэлт: Захиалагчийн сонголтоор 2 төрөл байна. Үүнд:
    5.2.1.    Орон нутгийн чиглэлийн тээврийн хэрэгсэлд хүргэлт хийх үнэ: 6,000₮ байна. /24-48 цагийн дотор/ Хүргэлтийн хугацаа болон аюулгүй байдалд хариуцлага хүлээхгүй болно.
    5.2.2.    Манайхаас санал болгож буй орон нутгийн хүргэлтээр хүргүүлэх байршлаас хамааран үнийн дүн өөр байна.

5.3.    Хот доторх хүргэлт хийх хязгаарууд
    5.3.1.    Баруун зүгт: Хуучиин 22-н товчоо, Орбитын эцсийн буудал
    5.3.2.    Зүүн зүгт: Баянзүрхийн товчоо, Шар Хадны эцсийн буудал, хуучнаар Гачууртын цагдаагийн пост
    5.3.3.    Хойд зүгт: 7 буудал, Дамбадаржаа болон Баянхошууны эцсийн буудлууд
    5.3.4.    Урд зүгт: Зайсан толгойн ойр хавийн хороолол, Нисэх болон Яармаг
    5.3.5.    Дээрх хязгааруудаас давах бол захиалагчтай хэлцэл хийн хүргэгдэх болно

5.4.    Барааг хүлээж авах
    5.4.1.    Захиалагч барааг хүлээн авахдаа сав баглаа боодлын бүрэн бүтэн байдал, иж бүрдэл, ажиллагаа, чанар, өнгө үзэмж, хэв загвар, хэмжээг бүрэн шалгасны дараа захиалга хүлээн авалтын бүртгэлд гарын үсэг зурж хүлээж авна. Гарын үсэг зурж хүлээн авснаар барааг захиалагчийн өмчлөлд бүрэн шилжсэнд тооцно.


6.    Бараа солих, буцаах журам


6.1.    Захиалагч бараа материалыг худалдан авсны дараа түүний сэтгэл ханамжид нийцээгүй, чанарын шаардлага хангаагүй тохиолдолд ижил төрлийн болон өөр төрлийн бараагаар солих болон буцааж болно.

6.2.    Худалдан авсан өдрөөс эхлэн 48 цагийн дотор ижил төрлийн болон өөр төрлийн бараагаар сольж болно.

6.3.    Захиалагчийн худалдан авсан бараа бүтээгдэхүүн дараах шаардлагыг хангасан тохиолдолд сольж болно. Үүнд:
    6.3.1.    Бараанд эвдрэл гэмтэл үүсээгүй, ашиглаагүй, эд ангийг солиогүй, барааны шинэлэг байдал алдаагүй байх;
    6.3.2.    Барааны иж бүрдэл, эд ангиуд бүрэн гүйцэт байх;
    6.3.3.    Хайрцаг сав, зөөлөвч хөөс, гарын авлага, дагалдах хэрэгсэл гэх мэт бүгд бүрэн бүтэн байх;
    6.3.4.    Худалдан авалтын бичиг баримт гүйцэт байх (баталгааны хуудас, бараа хүлээлцэх акт, зарлагын баримт );
    6.3.5.    Бараа гэмтэлтэй тохиолдолд /үйлдвэрийн, тээвэрлэлтийн, хадгалалтын/ шинэ ижил бараагаар сольж өгөх.

6.4.    Захиалагч буцаалт хийж буй барааны үнийн дүнтэй тэнцэхүйц хэмжээний үнийн дүнтэй бараагаар сольж болох ба өндөр үнийн дүнтэй бараагаар сольж буй тохиолдолд нэмэлт төлбөрийг төлж барааг авна.

6.5.    Буцаалт хийж буй барааны үнийн дүнгээс бага үнийн дүнтэй бараагаар солих тохиолдолд үлдсэн үнийн дүнг буцаан олгох боломжгүй.
    6.5.1.    Бараа бүтээгдэхүүнийг буцаахдаа дараах 2 төрлийн үндэслэлүүдээр буцаана.
    6.5.2.    Сэтгэл ханамжийн баталгаат хугацаанд /48 цаг/ хүсэлтээр,
    6.5.3.    Бараа гэмтэлтэй /үйлдвэрийн, нийлүүлэгчээс шалтгаалсан тээвэрлэлтийн/

6.6.    Сэтгэл ханамжийн баталгаат хугацаанд /48 цаг/ захиалагчийн хүсэлтээр буцаагдах тохиолдолд дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
    6.6.1.    Бараанд эвдрэл гэмтэл үүсгээгүй, ашиглаагүй, эд ангийг солиогүй, барааны шинэлэг байдлаа алдаагүй байх;
    6.6.2.    Барааны иж бүрдэл, эд ангиуд бүрэн гүйцэт байх;
    6.6.3.    Хайрцаг сав, зөөлөвч хөөс, гарын авлага, дагалдах хэрэгсэл гэх мэт бүгд бүрэн бүтэн байх;
    6.6.4.    Худалдан авалтын бичиг баримт гүйцэт байх; 

6.7.    Сэтгэл ханамжийн баталгаат хугацаанд барааг буцаах тохиолдолд:
    6.7.1.    Захиалагч бараа буцаах тухай хүсэлт бичиж Жижиглэн худалдааны албаны менежерт ирүүлнэ.
    6.7.2.    Бараа буцаах хүсэлтийг Жижиглэн худалдааны албаны менежер “Бараа буцаалтын журам” –д нийцсэн эсэхийг шалгаж, цохолт үйлдэнэ.
    6.7.3.    Барааг борлуулсан борлуулалтын ажилтан буцаах барааг шалгаж, аливаа эвдрэл гэмтэлгүйг баталсан акт үйлдэнэ.
    6.7.4.    Захиалагчийн өргөдөл, бараа шалгасан актыг хавсарган Гүйцэтгэх захиралд танилцуулан, зөвшөөрөл авна.
    6.7.5.    Захирлын зөвшөөрлөөр баталгаажсан захиалагчийн өргөдөл, барааны актын баримтыг Санхүүгийн албанд хүлээлгэн өгнө
    6.7.6.    Санхүүгийн албанаас дээрх баримтыг үндэслэн захиалагчид шимтгэл суутгасан дүнг ажлын 3 хоногт багтаан буцаан шилжүүлэх, шилжүүлсний дараа борлуулагчид мэдэгдэнэ.;

6.8.    Бараа гэмтэлтэй үед барааг буцаах тохиолдолд:
    6.8.1.    Захиалагч бараа буцаах хүсэлтийг бичиж Жижиглэн худалдааны албаны менежерт ирүүлнэ.
    6.8.2.    Бараа буцаах хүсэлтийг үндэслэн Засварын төв барааг бүрэн хүлээн авч,  мэргэжилтэн шалгаж, бараанд үйлдвэрлэгчээс эсвэл нийлүүлэгчээс шалтгаалсан гэмтэл байгаа тухай цохолт үйлдэнэ.
    6.8.3.    Захиалагчийн хүсэлт, бараа шалгасан актыг хавсарган Гүйцэтгэх захиралд танилцуулан, зөвшөөрөл авна.
    6.8.4.    Захирлын зөвшөөрлөөр баталгаажсан захиалагчийн өргөдөл, барааны актын баримтыг Санхүүгийн албанд хүлээлгэн өгнө.
    6.8.5.    Санхүүгийн албанаас дээрх баримтыг үндэслэн захиалагчид шимтгэл суутгасан дүнг ажлын 3 хоногт багтаан буцаан шилжүүлэх, шилжүүлсний дараа борлуулагчид мэдэгдэнэ.
    6.8.6.    Барааг засварын төвөөс хүлээн авч, үйлдвэрлэгчтэй холбогдож, засч бэлэн болгох эсвэл буцаах ажлыг хариуцна.

6.9.    Захиалагчийн бараа буцаах хүсэлт журмын дагуу батлагдсан тохиолдолд, Санхүүгийн албанаас барааны үнийн дүнгийн 10 хувийн шимтгэл мөн төлбөрийн хэлбэрээс шалтгаалан банкны шимтгэл 1-8 хувийг тооцож нийт үнийн дүнгээс хасч, өргөдөлд дурдсан захиалагчийн нэрийн дансанд ажлын 3 хоногт багтаан шилжүүлнэ.

6.10.    Дараах тохиолдолд барааг буцаахгүй:
    6.10.1.    Захиалагчаас шалтгаалан бараа гэмтсэн, бохирдсон, чанараа алдсан,
    6.10.2.    Захиалагч барааг ашигласнаас үүдэн барааны үнэ цэнэ буурсан,
    6.10.3.    Барааг худалдан авах, буцаах, солих үйлдлээс үүдэн барааны зах зээлийн үнэ буурсан,
    6.10.4.    Барааны баглаа боодол гэмтсэн, барааг дагалдах хэрэгсэл, бичиг баримт бүрэн бүтэн байдлаа алдсан,
    6.10.5.    Захиалагч тухайн барааг нэгээс илүү удаа солих, буцаах тохиолдолд,
    6.10.6.    Барааг худалдаалах нөхцөлд буцаах, солих боломжгүй гэж заасан,
    6.10.7.    Үйлдвэрлэгчийн, нийлүүлэгчийн гэмтэлтэй шалтгаанаар буцаах бараа нь Засварын төвөөс үзлэгээр нотлогдоогүй,
    6.10.8.    Бараа солих болон буцаах журамд заасан хугацаанаас хэтэрсэн тохиолдолд.

7.    БУСАД


7.1.    Компанийн үйл ажиллагааны талаарх санал хүсэлт болон гомдлыг Toolmart Mongolia фейсбүүк хуудас, [email protected] цахим зурвас болон 7014-5558 шугамаар хүлээн авч зохих журмын дагуу шийдвэрлэнэ.

7.2.    Захиалагчийн захиалга баталгаажуулах үед хүчин төгөлдөр үйлчилж байсан үйлчилгээний нөхцөл нь захиалга хүлээж авах хүртэлх хугацаанд өөрчлөгдсөн тохиолдолд захиалга баталгаажуулах үеийн үйлчилгээний нөхцөлийг дагаж мөрдөнө.